Договір публічної оферти

Фізична особа-підприємець Шанскова Анастасія Олександрівна (далі – “Виконавець”), зареєстрована та чинна відповідно до законодавства України, керуючись ст.ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб, укласти цей Договір про надання послуг (далі – Договір) на наступних умовах:

1. ТЕРМІНИ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1. Послуги — набір консультаційних послуг, що надаються Виконавцем у порядку та на умовах, визначених цим Договором i Цифровими Пакетами, які є невід'ємною частиною цього Договору.

1.2. Публічна оферта — пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу фізичних осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір на певних умовах.

1.3. Сайт Виконавця — веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою https://creasia.digital/, яка є офіційним джерелом інформування Користувачів про Виконавця та послуги, що їм надаються.

1.4. Акцепт — повне, безумовне та беззаперечне прийняття Користувачем умов Публічної оферти цього Договору та Програми відповідного Цифрового Пакету.

1.5. Користувач — фізична особа, яка досягла 18-ти річного віку та здійснила Акцепт Публічної оферти Виконавця, викладений у цьому Договорі, та сплатила вартість Послуг.

1.6. Сторони — Виконавець та Користувач.

1.7. Цифровий Пакет - виражений у формі гайду та шаблонів (інформаційного продукту) комплекс навчальних послуг, спрямованих на передачу Клієнту інформації із заданої теми з метою надання йому можливості для формування певного уявлення про предмет, що розглядається, покращення навичок та поглиблення знань у досліджуваній сфері діяльності.

1.8. Деталі Цифрового Пакету — детальні умови надання конкретної Послуги, що включають, у тому числі, але не виключно, такі умови:

1.8.1 Назва Пакету, перелік тем, про які йдеться у гайді;

1.8.2 Детальна інформація про шаблони та додаткові матеріали і ресурси для вивчення;

1.8.3 Вартість Пакету;

1.8.4 Порядок оплати тощо.

1.9 Відтворення (завантаження) – така форма доступу Користувача до Цифрового Пакету, при якому здійснюється створення копії Пакету у електронній (цифровій) формі зі збереженням у пам'яті Пристроїв Користувача або без нього.

1.10 Пристрій означає електронну обчислювальну машину (ЕОМ) та/або інший пристрій, що функціонує за принципом ЕОМ, здатний здійснювати обробку та відтворення звуку і зображення, як стаціонарне, так і переносне (включаючи, але, не обмежуючись ними: мобільні телефони, смартфони, КПК , та ін), яке має можливість доступу до глобальної мережі Інтернет.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

2.1. Виконавець бере на себе зобов'язання надати Користувачеві доступ до Цифрових Пакетів на платній основі, що включають у собі високоякісну інформаційну продукцію з області цифрового маркетингу та інших пов'язаних тематик. Відповідно до умов цього Договору, Користувач зобов'язується придбати ці пакети та здійснити оплату за надані послуги.

2.2. Користувач зобов'язується сплатити Виконавцю вартість Цифрового Пакету, який він купує.

2.3. Сторони домовилися, що детальний зміст, включаючи назву, теми, шаблони та додаткові ресурси Цифрового Пакету буде погоджуватися Сторонами у Змісті Пакету, що розміщується на Сайті Виконавця. Програма курсу надає повну інформацію про зміст і особливості кожного Цифрового Пакету, що забезпечує Користувача всією необхідною інформацією для визначення своїх потреб та прийняття рішення щодо придбання певного пакету.

2.4. Сторони погоджуються, що Виконавець не гарантує будь-яких фінансових чи інших результатів застосування Користувачем Цифрових Пакетів, придбаних у Виконавця, у своїй діяльності.

2.5. Жодні претензії щодо результативності застосування Користувачем, отриманих у результаті перегляду Пакетів, знань та навичок, не можуть бути пред'явлені Виконавцю. Відповідальність за використання цих знань та навичок, а також за будь-які результати, прямі чи побічні ефекти, отримані у результаті використання цих знань та навичок, цілком і повністю лежить на Користувачі.

3. УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ.

3.1. Навчальні послуги надаються у вигляді гайду та шаблонів (інформаційного продукту) на Пристрої Користувача, відповідно до графіку, визначеного самим Виконавцем.

3.2. Термін (графік) навчання визначається відповідно до власних побажань Виконавця.

3.3. Акцептом цього Договору визнається повна оплата Клієнтом вартості відповідного Цифрового Пакету та означає повне та беззастережне прийняття Користувачем умов цього Договору та прирівнюється до власного підпису Користувача під Договором.

3.4. З моменту зарахування коштів на рахунок Виконавця, справжня оферта вважається акцептованою, а договір – укладеним.

3.4. Порядок акцепту:

3.5.1. Користувач обирає Цифровий Пакет на сайті Виконавця та знайомиться з умовами оплати.

3.5.2. Після вибору необхідного Цифрового Пакету Користувач переходить до вікна оплати та здійснює її.

3.5.3. Цифровий Пакет надається у дистанційному форматі, тому після оплати Користувач отримує посилання для доступу до Цифрового пакету, яке буде надіслано на електронну адресу, вказану Користувачем при покупці Цифрового Пакету.

3.5.5 З моменту акцепту цієї Оферти одностороння відмова Користувача від Договору неприпустима.

3.5.6. Послуга вважається наданою з моменту надання Виконавцем усієї інформації та виконання всієї програми, передбачених у відповідному змісті Цифрового Пакету.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:

4.1. Виконавець має право:

4.1.1. отримувати від Користувача інформацію, необхідну для надання послуг за цим Договором;

4.1.2. Отримати за послуги, що надаються, оплату у розмірах та строках, передбачених цим Договором та відповідним змістом Цифрового Пакету.

4.1.3. Публікувати будь-які матеріали та відгуки, створені Користувачем у процесі роботи з Цифровим Пакетом, без будь-яких обмежень чи компенсації з боку Користувача.

4.2. ВИКОНАВЕЦЬ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

4.2.1. Надавати Користувачеві консультаційні послуги в обсязі відповідно до цього Договору та відповідного змісту Цифрового Пакету.

4.2.2 Інформувати Користувача про правила та вимоги щодо організації надання інформаційних послуг, їх якості та змісту, про права та обов'язки Користувача при отриманні послуг.

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА.

5.1. Користувач має право:

5.1.1. Отримати послуги належної якості відповідно до змісту Цифрового Пакету.

5.1.2. За умови успішного проходження гайду отримати Сертифікат про його закінчення.

5.2. КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ'ЯЗУЄТЬСЯ:

5.2.1. Добросовісно користуватися Цифровими Пакетами відповідно до програми та інструкцій, наданих Виконавцем.

5.2.2. Виконувати завдання та вправи, що включені до Цифрових Пакетів, з метою максимального отримання користі та навчання.

5.2.3. Самостійно вибирати зручну для себе годину та темп навчання, без обмежень щодо термінів або тривалості проходження.

5.2.4. Дотримуватися вимог законодавства України та встановлених Виконавцем правил щодо користування Цифровими Пакетами.

5.2.5. Утриматися у процесі використання Цифрових пакетів від дій, які:

5.2.5.1. принижують честь, гідність, ділову репутацію Виконавця, інших користувачів шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет, друкованих виданнях, розсилках чи іншим способом, що має публічний характер.

5.2.5.2. виявляються у використанні аудіо- або відеоапаратури з метою копіювання матеріалів Цифрових Пакетів або без цього.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ.

6.1. Загальна вартість послуг, надана Користувачеві за цим Договором, становить загальну суму сплачених користувачем Цифрових Пакетів.

6.2. Вартість конкретного Цифрового Пакету визначається Виконавцем у змісті Пакету, що розміщується на Сайті Виконавця.

6.3. Вартість передбачених цим Договором Послуг оплачується Користувачем у безготівковій формі шляхом перерахування на поточний рахунок Виконавця або за допомогою оплати на сайті.

6.4. Розмір оплати встановлюється за весь Цифровий Пакет та не може змінюватись.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

7.2. ПОСЛУГИ ВИКОНАВЦЯ І ВСІ ЗВ'ЯЗАНІ МАТЕРІАЛИ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ ЯВНИХ АБО БАЖАНИХ ГАРАНТІЙ. ВИКОНАВЕЦЬ НЕ НАДАЄ НІЯКИХ ГАРАНТІЙ, У ТОМУ ЧИСЛІ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕНИХ ЦІЛЕЙ І НЕПОРУШЕННЯ ПРАВ ТРЕТІХ ОСІБ, А ТАКОЖ ГАРАНТІЙ, ЩО ВИХОДЯТЬ З ДІЛОВИХ ВІДНОСИН АБО ЗВИЧАЇВ ДІЛОВОГО ОБОРОТУ. ОКРІМ ТОГО, ВИКОНАВЕЦЬ ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ, ПОВ'ЯЗАНОЇ ІЗ ДОСТУПОМ КОРИСТУВАЧА ДО ПОСЛУГ І ПОВ’ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ, А ТАКОЖ З ЇХ ВИКОРИСТАННЯМ. КОРИСТУВАЧ ПОГОДЖУЄТЬСЯ З ТИМ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДОСТУП ДО ПОСЛУГ І ПОВ'ЯЗАНИХ МАТЕРІАЛІВ І ВИКОРИСТОВУЄ ЇХ НА ВЛАСНИЙ РИЗИК.

7.3. У максимально дозволеній законодавством України мірі Виконавець не несе відповідальності за непрямі, побічні, фактичні, непрямі або прямі збитки, прямо чи опосередковано втрачену вигоду або неотримання доходів, втрату даних, експлуатаційних якостей, гудвілу або інших нематеріальних цінностей, пов'язані а) з доступом Користувача до Послуг та їх використання або неможливість такого доступу або використання; б) з матеріалами чи поведінкою, у тому числі ганьбою, образливою чи незаконною, будь-якої третьої сторони; або в) з несанкціонованим доступом, використанням або зміною матеріалів Користувача або інформації.

7.4. Користувач погоджується, що відмова від гарантій та обмеження відповідальності, викладені в цих умовах, відображають розумний та справедливий розподіл ризиків, а також є необхідною умовою для надання послуг Виконавцем за доступну плату

7.5. Користувач погоджується, що будь-який позов, пов'язаний з Послугами, має бути переданий до суду протягом строку позовної давності у розмірі одного (1) року після виникнення підстав для нього, інакше така підстава вважається недійсною.

7.6. Користувач погоджується з тим, що у разі недотримання Користувачем п. 5.2.3 цього Договору, що стосується обов'язку вносити оплату своєчасно, Виконавець має право не тільки призупинити надання послуг та доступ до Курсу до моменту здійснення оплати, але й припинити цей Договір на підставі п. 9.1. .3 цього Договору.

7.7. У разі порушення Користувачем п. 12.1 цього Договору та використання матеріалів курсу не в особистих цілях, розповсюдження матеріалів Курсу у будь-який спосіб та незалежно від кола осіб, Виконавець має право розірвати цей Договір у односторонньому порядку, заблокувати користувачу доступ до Цифрового Пакету та/або сайту, без повернення сплачених Користувачем за Пакет коштів.

8. ФОРС-МАЖОР.

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання зобов'язань, якщо це невиконання викликане обставинами, які не залежать від волі Сторін, а саме: військовими діями, стихійними лихами, техногенними та іншими аваріями, страйками, локаутами, актами органів влади чи управління тощо, що унеможливлює виконання умов цього Договору (далі Форс-мажор).

8.2. Форс-мажор застосовується, і та Сторона, для якої він настав, звільняється від відповідальності за порушення умов цього Договору, за наявності письмового підтвердження (висновок, довідка) Торгово-промислової палати України про настання форс-мажору.

8.3. Сторона, для якої настав Форс-мажор, зобов'язується негайно повідомити іншу Сторону та надати документи, що підтверджують Форс-мажор.

8.4. З моменту отримання такого повідомлення іншою стороною виконання умов цього Договору припиняється на весь період дії Форс-мажору.

8.5. У разі дії Форс-мажорних обставин понад 3 місяці кожна зі сторін має право ініціювати припинення Договору.

9. ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ.

9.1. Дія цього Договору припиняється:

9.1.1. По згоді сторін;

9.1.2. Якщо виконання Стороною Договору своїх зобов'язань неможливе у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені цим Договором, та будь-яка із Сторін не погоджується щодо внесення змін до Договору.

9.1.3. У разі порушення Користувачем умов, передбачених п.п. 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5, 12.1 цього Договору.

9.1.4. В інших випадках, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

10. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

10.1. Користувач підтверджує, що добровільно та безоплатно надає згоду на обробку своїх персональних даних (включаючи прізвище, ім'я та по батькові, зареєстроване місце проживання та/або фактичне місце проживання, ідентифікаційний номер, дані про державну реєстрацію; банківські реквізити, номери телефонів та адреси електронної пошти, і т.д.) у базі персональних даних Виконавця “Клієнти”, у тому числі на збір, реєстрацію, включення до бази даних, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, розповсюдження (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних у базі даних на території України з метою виконання зобов'язань за цим договором та з метою забезпечення реалізації податкових відносин, господарських відносин, цивільно-правових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку. Користувач дає згоду на передачу своїх персональних даних третім особам у мінімально необхідних обсягах і лише з метою виконання зобов'язань за цим Договором, які відповідають об'єктивній причині збору відповідних даних.

10.2. Користувач підтверджує, що йому було повідомлено про його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних» від 1 червня 2010 року № 2297-VI, зі змінами та доповненнями, мету обробки та збору персональних даних.

11. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ.

11.1. Ця Публічна оферта набирає чинності з моменту її розміщення на Сайті Виконавця та діє до моменту її відкликання Виконавцем.

11.2. Виконавець має право в будь-який час внести зміни до умов Оферти та/або відкликати Оферту будь-якої миті на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін до Оферти такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на Сайті Виконавця, якщо інший термін набрання чинності не визначений безпосередньо в тексті зміненої Оферти.

12. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ.

12.1. Виконавець надає Користувачеві обмежену, персональну, невиключну, непередавану та відгукну ліцензію на використання Послуг та будь-яких матеріалів або інформації, отриманих у процесі користування Цифровим Пакетом або на Сайті. Матеріали та будь-яку інформацію, що надаються в рамках Послуг або на Сайті, Користувач можна використовувати лише для особистого некомерційного використання, за винятком випадків, коли Користувач отримав письмовий дозвіл Виконавця на їх використання з іншою метою.

12.2. Користувач погоджується створити та використовувати лише один обліковий запис і не передавати третім особам доступ або облікові дані для доступу до нього.

12.3. Використання Послуг не дає Користувачеві права матеріальної чи інтелектуальної власності на послуги чи матеріали, що використовуються.

12.4. Разом з матеріалами, створюваними в процесі використання Цифрового Пакету, Користувач надає Виконавцю повністю передану, безоплатну, безстрокову, субліцензійну, невиключну, всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміну, публічне розповсюдження та відтворення матеріалів Користувача, а також на створення похідних робіт та використання цілях.

12.5. Зазначена у п. 12.4 цього Договору ліцензія надає Виконавцю право надавати матеріали Користувача іншим Користувачам, які надалі купуватимуть послуги Виконавця. Ця умова не обмежує інших прав Виконавця на матеріали Користувача, наприклад, за іншими ліцензіями. Виконавець має право видаляти або змінювати матеріали Користувача з будь-якої причини, у тому числі якщо, на думку Виконавця, вони не відповідають Договору.

13. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

13.1. Сторони встановили, що будь-які суперечки та претензії будуть вирішуватись сторонами шляхом переговорів.

13.2. Сторони усвідомлюють, що Послуги надаються Виконавцем, який зареєстровано та діє згідно із законодавством України, місце проживання якого також зареєстроване в Україні.

13.3. Акцептуючи цю Оферту Користувач погоджується, що всі суперечки, пов'язані з цим Договором, розглядатимуться відповідно до законодавства України без урахування норм колізійного права. Користувач також погоджується, що всі такі суперечки перебувають у винятковій компетенції судів України.

13.4. Заголовки, що використовуються у статтях та пунктах цієї Оферти, використовуються лише для посилань та зручності користування текстом. Дані заголовки не можуть розглядатися як визначальні, що обмежують або змінюють, або що впливають на значення та зміст умов Оферти або її будь-якої частини.

13.5. Якщо якесь із положень цієї Оферти буде визнано недійсним, то дійсність її інших положень від цього не втрачається.

13.6. У всіх випадках, не передбачених цією Офертою, Сторони керуються чинним законодавством України.

14. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ.

Виконавець: ФОП Шанскова Анастасія Олександрівна

ЄДРПОУ: 3518113044

Контактний телефон: +38 073 294 07 42